Cykl RENOWACJE
Poruszamy zagadnienia związane z przebudową, adaptacją, modernizacją obiektów zabytkowych.
Zapraszamy pracownie konserwacji zabytków, firmy deweloperskie oraz architektów, którzy przedstawiają swoje realizacje.
Cykl skierowany jest głównie do pracowni konserwatorskich, urzędów ochrony zabytków, rzeczoznawców, architektów, firm deweloperskich oraz zarządców nieruchomości.