Skip to main content

webinar architektoniczny

Krajobraz w skali miasta

25 luty 2021

o wydarzeniu

Za nami kolejny webinar z cyklu Architektura Krajobrazu, którego gośćmi specjalnymi byli przedstawiciele pracowni RS Architektura Krajobrazu. Pani Dorota Rudawa oraz Pan Patryk Zaręba podzielili się swoją wiedzą na temat wyzwań jakim muszą sprostać projekty architektury krajobrazu w skali dużego miasta

Absolwentka Podyplomowego Studium Planowania Przestrzennego i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej, Międzynarodowego Kursu Planowania i Projektowania w Krajobrazie – Uniwersytetu w Wageningen w Holandii i SGGW w Warszawie, Członek Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Warszawie, 2016-2019. Sędzia konkursowy SARP, oddział Warszawski, od 2017 r. Prelegent, wykładowca na licznych wystawach, konferencjach i uczelniach w kraju i za granicą. Właściciel biura projektowego RS Architektura Krajobrazu, od 1996 tworzącego kompleksowe wielobranżowe projekty zagospodarowania terenu w różnej skali.
Architekt krajobrazu, ukończył studia na wydziale Architektury Krajobrazu SGGW. Partner w pracowni RS Architektura Krajobrazu. W pracy zawodowej szczególnie zainteresowany projektami miejskich przestrzeni publicznych. Współprojektant m.in. zagospodarowania Lewobrzeżnego Bulwaru Wisły w Warszawie, którego realizacja została wielokrotnie nagradzana m.in. nagrodą architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy za najlepszą przestrzeń publiczną w 2015 i 2017 roku, Nagroda Grand Prix oraz nagroda Publiczności w 2017, wygrana w plebiscycie Polska Architektura XXL i.in. Inne ważniejsze projekty – Zielona Świętokrzyska, Plac Powstańców Warszawy, aranżacja zieleni wzdłuż ul. Marszałkowskiej i Puławskiej w Warszawie, otoczenie Stadionu Narodowego, zagospodarowanie terenu dla Business Garden w Warszawie, 19-ta Dzielnica, Hala Koszyki, Varso Place.

Varso Place

Varso Place to najwyższy budynek w tej części Europy – jaka więc jest skala tego budynku względem człowieka? Architektura krajobrazu jest niezbędna by osadzić budynek w przestrzeni miasta w skali przyjaznej użytkownikowi. Kilkunastometrowe drzewa sadzone w sąsiedztwie budynku i w pasie drogowym to nie tylko atrakcyjny układ przestrzenny zapewniający efektywną komunikację i miejsca wypoczynku oraz masa zieleni o wysokiej bioróżnorodności, ale też element inżynieryjny. Układ i rozmiar drzew mają swoją rolę w aerodynamice otoczenia budynku. Konieczność stworzenia odpowiednich warunków dla drzew znacznie wpłynęła na konstrukcję budynku w zakresie kształtowania płyt stropowych nad garażami. 

Zielona Świętokrzyska i Plac Powstańców Warszawy

Zielona Świętokrzyska i Plac Powstańców Warszawy to proces projektowy zdecydowane nie polegający na ustawieniu donic czy na uzupełnieniu nasadzeń w łatwo dostępnych miejscach, ale na przemyśleniu, z dużą konsekwencją, koncepcji stworzenia zielonej ulicy – jej wyraźnych podziałów przestrzennych z regularnym rytmem nasadzeń. Zastosowane szybko rosnące, odporne na suszę miejską i niekorzystne warunki gatunki roślin, które już po pierwszym sezonie stworzyły wyróżniającą się w centrum miasta masę zieleni.

Bulwary nad Wisłą

Zrewitalizowany fragment bulwaru nad Wisłą – to przykład projektu architektury krajobrazu jako przekształcenia przestrzeni publicznej w bardzo dużej skali. Pracownia RS Architektura Krajobrazu wygrała w 2009 r. konkurs na zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku pomiędzy ulicami Tamka i Boleść (projekt obiektów architektonicznych pergoli pawilonów, przejść podziemnych – Artchitecture Sp. z o. o.) i przez 10 lat etapami realizowano to założenie, które nie tylko zmieniło samą przestrzeń nad Wisłą nadając jej silną identyfikację i tożsamość, ale też wzmocniło istotne osie urbanistyczne sięgające głęboko w tkankę miejską.