Skip to main content

Małopolski ogród sztuki, Kraków

Projekt Zakrzówek - Zielona Przyszłość Architektury

26 lutego 2020

Projekt Zakrzówek - Propagujemy Zielone Myślenie

Była to pierwsza konferencja dla architektów krajobrazu z cyklu „Zielona Przyszłość”. Jej tematyka związana była z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej jak i przydomowej. Wydarzenie miało formę szkolenia oraz propagowało ekologiczny, ekosystemowy sposób myślenia. Frekwencja spotkania wskazywała bez wątpienia na żywe zainteresowanie uczestników, tym co dzieje się wokół. Uczestnicy z pewnością w napięciu czekali na zakończenie i kontrowersyjny wykład Gościa Specjalnego.

Co nowego w Architekturze Krajobrazu?

Prelegenci poruszyli ważne tematy związane przede wszystkim ze środowiskiem. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat ogrodów społecznych, mających na celu stworzenie miejsc pełnych zieleni w betonowych miastach.

Dzięki firmie Zida architekci zapoznali się z listą zalet dachów zielonych oraz dowiedzieli się jakich materiałów użyć do ich tworzenia.
Przedstawiciel firmy Leca opowiedział o znaczeniu keramzytu w retencji wód opadowych i kształtowaniu terenu. Tematem prezentacji firmy Selt była gra cieni w projektowaniu przestrzeni publicznej.

Konkludując, uczestnicy poznali odpowiedzi na pytania jak może wyglądać zadbany ogród oraz jak zaaranżować w nim strefę wypoczynku. Godnym uwagi jest fakt jak łąki kwietne wpływają na bioróżnorodność i pozytywny wizerunek miasta.

Projekt Zakrzówek - Jaka jest wizja Parku Zakrzówek?

Na koniec dr hab. inż. arch. prof. PK Marcin Furtak przedstawił kontrowersyjny dla wszystkich krakowian temat projektu Parku Zakrzówek. Omówił w szczegółowy sposób proces jego planowania i realizacji. Z pewnością był to punkt programu, na który uczestnicy czekali z zapartym tchem.

Marcin Furtak

Dr hab. inż. arch. prof. PK. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami naukowymi, administracją rządową i samorządową, instytucjami kościelnymi oraz instytucjami muzealniczymi. Marcin Furtak jest również praktykującym architektem, gdyż prowadzi biuro projektowe pod nazwą „Pracownia Projektowa F-11”. Podczas, gdy z sukcesami realizuje dokonania naukowe, jest również autorem około 100 projektów obiektów architektury użyteczności publicznej. W 2008 roku za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej został wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej. Za osiągnięcia organizacyjne otrzymał wraz z zespołem którym kierował nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej w 2016 roku. Godnym uwagi jest fakt, że w 2017 roku za dotychczasową pracę naukową i dydaktyczną został nagrodzony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.